... a to je ta jedovatá nevzdělanost

22. 9. 2012

čas čtení 2 minuty

molekula ethanolu

Šéfredaktor ČRo 1 - Radiožurnálu, Jan Pokorný, se svěřil přátelům na facebooku:

Radiožurnál poslouchají i v Ústavu fyzikální chemie AV ČR a píší....

...methan je nejjednodušší uhlovodík CH4 (plynný) methyl je radikál od methanu, tedy CH3, resp. název substituentu CH3-, tedy není to ve skutečnosti žádná izolovatelná chemikálie! Methanol je pak alkohol odvozený od methanu, vzorec CH3-OH, proto se mu také říká metylalkohol A TO JE TA JEDOVATÁ LÁTKA ! podobně ethan je uhlovodík se dvěma uhlíkovými atomy, tedy CH3-CH3 ethyl je radikál od ethanu, tedy CH3-CH2, resp. název substituentu CH3-CH2- ethanol je pak alkohol odvozený od ethanu, vzorec CH3-CH2-OH, proto se mu také říká ethylalkohol...

Ano, Radiožurnál poslouchají i odborníci. A (bohužel) i zde žasnou a děsí se... Kdysi zaměstnával i Radiožurnál odborníky (na český jazyk) a projev jeho redaktorů byl normou kvality. Kdysi... Kdysi... se na základních školách učila i chemie. Novináři, kteří se dnes chopili chemického názvosloví, by měli být otráveni povinnou konzumací methanolu. K tomu je ještě nutno dodat, že populismus "znalců" češtiny ze sousedního ústavu Akademie věd - Ústavu pro jazyk český dovolila, aby se podle nejnovějších "Pravidel" nepsal methan a ethan resp. methyl- a ethyl-, ale metan a etan resp. metyl- a etyl-... │ŠOK

Pozn. JČ: Jednou ze základních zásad českého jazyka je, že ten jazyk přizpůsobuje svůj pravopis co nejvíce zvukové formě jazyka, je tedy - sice ne fonetický, ale fonologický (= dodržuje zaznamenávání hlásek, které nesou rozlišovací význam, nikoliv písmen, která se nevyslovují, a také ne hlásek, které význam nenesou, například hláska "ng" ve slovech "banka", "panenka".). Český jazyk nerespektuje svým pravopisem historii daného slova, primární je výslovnost. To není vina žádných jazykovědců, ale jazykový fakt. Jazykovědci nemohou jazyku diktovat, jak se bude vyvíjet, ti jen popisují stav.

0
Vytisknout
5049

Diskuse

Obsah vydání | 21. 9. 2012