Český sever: hrozí občanská válka?

11. 9. 2012 / Milan Daniel

čas čtení 3 minuty

Česká televize odvysílala v neděli večer na svém druhém programu závěrečný díl pentalogie dokumentaristy Davida Vondráčka nazvaný Na divokém severu (Šluknovsko 2011 -- 2012). Vondráček se v něm s mimořádným citem pro téma vykořenění vrací k událostem, které před nedávnem vzrušovaly celou zemi a uvádí je do historických souvislostí, které nebyly v aktuálním zpravodajství zohledňovány. Ukazuje, že dnešní situace v severním výběžku republiky není jen důsledkem současné krize, ale dlouhodobého vývoje, který začal vystěhováním původního obyvatelstva a následnou hospodářskou a sociální destrukcí kraje.

Skvělý dokument je dostupný v i-vysílání ČT, druhý program jej opakuje ve středu 12. září v 10:00 hodin v neděli 16. září ve 3,20 hodin.

V komentáři k filmu dokumentarista dodává, že dlouho neřešené problémy jsou natolik vyhrocené, že hrozí až občanskou válkou. Pro nezúčastněného člověka z vnitrozemí to zní přehnaně, ale suma argumentů, které snášejí sousedé lidí, kteří porušují obecné zásady dobrého soužití, obecně vnímaná nespravedlnost, může skutečně vést k nenávisti a ve svém důsledku i k nespravedlnosti vůči lidem, kteří budou jen v důsledku barvy své pleti do skupiny nepřátel zahrnuti.

Zarážející je ovšem především to, že vláda jedná liknavě a při své snaze uškrtit co se dá problémy regionu "řeší" jen levou zadní.

Z obsáhlého prohlášení, které vydali starostové šluknovského výběžku na konci letošního července, je cítit zoufalství. Starostové konstatují, že jedinou aktivitou vlády je podpora Agentury pro sociální začleňování, která však skutečně řeší jen určitý -- tedy sociální -- segment problému, jenž má ale podstatně hlubší kořeny. Na to, aby Agentura i tento segment úspěšně zvládla, navíc nemá dostatek prostředků na efektivní terénní práci. Chybí zejména práce s dětmi, jež vychovává nejčastěji ulice. Děti jsou přitom východiskem k budování společnosti -- uvědomovali si to dobře nejen protagonisté skautského hnutí, ale i ideologové totalitních režimů. Na rozdíl od dospělých jsou děti tvárné a při trpělivém vedení a nezbytné podpoře lze v čase dosáhnout změny.

Dnes vedle sebe existují jak skauti, tak pionýři (což pro neznalé skutečně nejsou "malí komunisti", více o organizaci Pionýr najdete na jejich stránkách). Nejde o organizace příspěvkové, jejich podpora není systémová, jak je obvyklé, musejí žádat o dotace a granty na jednotlivé projekty. Administrativní zátěž případné dobrovolníky mnohdy odradí. Podle toho to ovšem vypadá a prostranství kolem některých domů na Šluknovsku jsou toho jednoznačným dokladem.

Regionu chybí především práce, lidem v něm žijícím i pocit, že žijí ve spravedlivém státě. Právě pocit nespravedlnosti, vypočítavě získávaných výhod, působí ke zkratkovitým projevům rasismu.

Z Prahy je to do Šluknova a dalších podobných míst desítky, resp. stovky kilometrů. Pro Nečasův tým jsou ovšem pupkem světa daleko více vlastní koryta, než to, co mají lidé nejen v těchto lokalitách denně na talíři. Dokud se lidé nepodřezávají, je pro něj (ale i mnohá česká média) evidentně času dost.

0
Vytisknout
11019

Diskuse

Obsah vydání | 12. 9. 2012