Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety

Co Přemysl Janýr o Benešovi neuvádí

14. 6. 2010 / Petr Nachtmann

Přemysl Janýr publikuje v článku "Beneš a jeho dekrety" mnoho důležitých faktů a skládá je do souvislosti. Problémem však jsou fakta, která Přemysl Janýr neuvádí. Zajímalo by mě, zda je autor n...

 461

Beneš a jeho dekrety

14. 6. 2010 / Přemysl Janýr

Máme-li dnes jmenovat nějakou skutečně klíčovou historickou událost ovlivňující myšlení i politiku dodnes, je jí zcela nesporně poválečné vyhnání Němců a Benešovy dekrety. Někdo mne zajisté u...

Hrad šíří nepravdy

7. 4. 2010 / Tomáš Krystlík

Poradce prezidenta ČR Michal Petřík si klade v titulu svého příspěvku otázku: "Bylo poválečné Československo srovnatelné s nacistickým Německem?" Odpověď na ni zní: Ano, a velmi. [Tomáš Kr...

"Benešovy dekrety" a hrozba retroaktivity?

13. 10. 2009 / Miloš Dokulil

Málem nikdo ty dekrety nenazývá "prezidentskými", jakými měly být v mimořádných poměrech 2. světové války a krátce po ní. Celkem tu jde o 143 dekretů od roku 1940, z toho 98 po návratu do v...