Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety

Advokátův stroj času

6. 3. 2002 / Martin Kunštek

Jeden z klasiků české polistopadové "transformace" krátce po roce 1989 pravil, že o peníze jde vždy až v prvé řadě. Nejinak je tomu i v odborně právnických, ale též vášnivě populistických diskusích...

Tolik potřebné Rakousko

15. 2. 2002 / Miroslav Polreich

Palackého "kdyby Rakouska nebylo museli bychom si je vytvořit" mělo racionální sílu v nutnosti podpory národní myšlenky proti německému vlivu z jiné strany, jak Masaryk v České otázce dodává "kdyby...

Zeman kontra Haider

23. 1. 2002 / Fabiano Golgo

Matka mé matky, Helga Haupt Müllerová, se přistěhovala do Brazílie v roce 1945, jako tou dobou mnoho nacistů. První vlna lidí z německy mluvících oblastí přišla koncem devatenáctého století, také d...