Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety

 12914

O odsunu, vlastenectví a kozlech...

22. 6. 2018 / Richard F. Vlasák

Už jsem si myslel, že máme to "devadesátkové třeštění" kolem odsunu za sebou. Jenže, jak se nám sládkovci (SPR-RSČ) vracejí ke kormidlům vrací se nám starý spor. Bohužel se vrací i staré předsudky ...

 10608

Sudety versus imigranti

23. 1. 2018 / Jaroslav Polák

Nedávno si pan Hlavenka povšiml zajímavého fenoménu preferencí-volbou voličů v závislosti na místě bydliště. Nejvíce hlasů a největší procentní zastoupení získal inženýr Zeman v oblastech tzv. Su...

Otevřete okna!

20. 12. 2010

Vpusťte dovnitř čerstvý vzduch! Nemějte obavy! To je, milí krajané, rozhodující slovo. Nemějte obavy. Chceme otevřít okna, chceme vpustit dovnitř čerstvý vzduch, chceme pevný a realistický po...

Co Přemysl Janýr o Benešovi neuvádí

14. 6. 2010 / Petr Nachtmann

Přemysl Janýr publikuje v článku "Beneš a jeho dekrety" mnoho důležitých faktů a skládá je do souvislosti. Problémem však jsou fakta, která Přemysl Janýr neuvádí. Zajímalo by mě, zda je autor n...