Zelení

Jakub Patočka chce mocí mermo do politiky

5. 6. 2002 / Jan Čulík

Opakovaně se tady snažíme vysvětlit, že novinář či společenský nebo politický komentátor, či občanský aktivista, který si chce zachovat dobrou pověst či integritu, se nepohrne do politiky a nebude ...

Jakub Patočka kdysi: sledujeme začátek frašky

15. 2. 2002

Nezávislí kandidáti čtyřkoalice slíbili obrodit politiku, asi jako mýtický Přemysl Oráč měl zasít sémě do české ornice. A stejně jako Přemysl Oráč, i nezávislí jsou pouze mýtem pro nevědomé bez pam...