Naděžda Bonaventurová

Autorka se dlouhodobě zabývá problematikou italské politiky a společnosti. Překládá z italštiny.