7488

Vladimír Blažek

RNDr. Vladimír Blažek, CSc.

nar. 1952 v Praze, nyní žije v Plzni

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde také získal tituly RNDr. a CSc. Pracoval v Psychologickém ústavu ČSAV, pak působil kratší dobu v Centru pro studium vysokého školství při MŠMT ČR a vyučoval na vyšších odborných školách. V současné době pracuje na Katedře antropologických a historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (je zde zástupcem vedoucího katedry a vedoucím oddělení biologické antropologie). Odborně se dříve zabýval především problematikou růstu a vývoje dětí, později svůj zájem přesunul na etologii člověka. V současnosti dominuje u něj vědecký zájem o evoluci mozku člověka a o biologické základy lidského chování se zvláštním zřetelem na percepci obličeje.

Odkazy: blog na iDnes , oddělení biologické antropologie ZČU , Katedra antropologických a historických věd FF ZČU