Ondřej Šlechta

Autor studoval historii a politologii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Dnes působí jako analytik a publicista. Zabývá se problematikou mezinárodní bezpečnosti, terorismu a Ruské federace. Studuje v magisterském studiu na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha.