2647

Milan Kulhánek

PaeDr. Milan Kulhánek

nar. 1961, středoškolský profesor (český jazyk, dějepis) a průvodce cestovního ruchu. V devadesátých letech působil na SOU a SOŠ SČMSD obchodní v Broumově. V letech 2001-2003 přednášel na Státní vysoké škole ve Walbrzychu (Polsko) od r 2000 vyučuje na Gymnáziu Broumov. Je členem Rady města Broumova za SNK-Stěnava, předsedou komise pro cestovní ruch a služby a předsedou školské rady broumovského gymnázia.