6639

Michael Hauser

Michael Hauser (nar. 1972) působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v oddělení filosofie XX.století a přednáší na Pedagogické a Filozofické fakultě UK. Je předsedou občanského sdružení Socialistický kruh které se zabývá současným levicovým myšlením a jeho popularizací. Je autorem knih Adorno: moderna a negativita (FILOSOFIA, Praha 2005), Prolegomena k filosofii současnosti (FILOSOFIA, Praha 2007), spoluautorem knížky Humanismus nestačí. Rozhovor se Slavojem Žižkem. (FILOSOFIE, Praha 2008), editorem sborníku Sociální stát a kapitalismus (Svoboda Servis, Praha 2007) a překladatelem (např. Slavoj Žižek, Nepolapitelný subjekt, Theodor W. Adorno -- Max Horkheimer, Dialektika osvícenství).