Milan Černý

Autor se narodil r . 1968 v Novém Městě na Moravě, vzdělání - gymnázium se strojírenským zaměřením tamtéž, po ukončení studia zaměstnán ve Žďárských strojírnách a slévárnách jako technik operační kontroly a od dubna 1996 u společnosti ČEZ jako strojník primárního okruhu jaderné elektrárny. Po ročním zácviku na Dukovanech nyní působí na Temelíně.