17408

Irena Zítková

IIrena Zítková, nar. 1931, vystudovala češtinu a estetiku na FF UK. Dlouhá léta byla redaktorkou nakladatelství Mladá fronta; zabývala se zejména vyhledáváním nových prozaických talentů a ediční přípravou jejich děl k tisku. V tomto směru mívala šťastnou ruku: nastartovala např. literární dráhu Arnošta Lustiga, Bohumila Hrabala, Vladimíra Párala, také však básnířky Z. Bratršovské, kritika Jana Lukeše, Karla Miloty a dalších.

Od dokončení vysokoškolských studií píše a publikuje recenze o knižních novinkách.