Zemanův vánoční projev: Z obrazovek k vám zase promluvil fašista

26. 12. 2018 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut
 

Mezinárodní pověst České republiky je dlouhodobě poškozena všeobecným vědomím, u těch mála lidí, kteří vůbec vědí, že nějaká Česká republika existuje, že tzv. prezident České republiky Miloš Zeman je populista a ultrapravičák, který záměrným vyvoláváním nenávisti vůči lidem ze zahraničí, o nichž obyčejný český člověk nemá tušení a nikdy se s nimi nesetkal, problematickým způsobem manipuluje občany k posilování své popularity.

("Tzv." píšu proto, že se ani Zeman nechová jako prezident, ani Babiš jako premiér.)

Odpovědný státník určuje lidem směr. Dává jim jasně najevo, jaké jsou zákony a které základní civilizační principy musí společnost dodržovat, má-li zůstat členem společenství civilizovaných národů.

Ve filmové verzi Čapkovy Bílé nemoci se s doktorem Galénem setkává lékař ze sousedního státu, zřejmě Československa, s nímž se Galén seznámil na bojišti během první světové války, když společně obvázali raněné vojáky. "Lékař ze sousední země se Galéna ptá: Jak to, že jsou u vás všichni tolik pro válku?" - "Je to proto, protože jsou pro ni vychováváni," odpovídá mu Galén. "Nikdo je nevychovává pro mír."

 

Karel Čapek měl pevné povědomí o tom, že příslušnost k elitám dává jejich členům zásadní odpovědnost. Mají informace a jsou inteligentní. Politikové k tomu mají ještě i moc. To je - podle Čapka - zavazuje, aby elity fungovaly pro společnost jako kompas. Dávají najevo, jak se lidé mají chovat a kde jsou hranice přijatelného chování - a co už je protizákonné a nelidské.

Potíž je, že v České republice tohle dnes nedělá nikdo, a nejméně Miloš Zeman. Jeho vánoční projev byl opět směsicí banalit a neinformovaných nesmyslů. Strašák "muslimské invaze" a "muslimského terorismu" zůstává hlavním Zemanovým nástrojem manipulace českých občanů. Suverenita ČR v oblasti migrace (čti: hrubé porušování Ženevských úmluv a dalších dohod o pomoci uprchlíkům, z nichž měli i Češi dlouhodobě po desítky let prospěch, když prchali před komunismem a Západ je bez problémů přijímal, i když se většině z nich v komunistickém Československu zase zrovna tolik nedělo) přivedla Českou republiku Zemanovou i Babišovou zásluhou do mezinárodní izolace.

Zemanův strašák z toho, čemu říká "islámský" terorismus, je také směšný. V době, kdy znovu plánovitě Zeman konstruuje nenávist vůči muslimům, se ve světě publikují studie, upozorňující, že motivace terorismu je nesmírně složitá a nelze ji spojovat ani s náboženstvím, ani s etnicitou.

Zemanovo bědování nad nedostatkem pracovních sil pro českou ekonomiku je hrubě neinformované. Ano, ČR, bude nucena přejít k plné automatizaci provozů v důsledku invaze umělé inteligence, a to bude znamenat likvidaci asi  50 procent dnešních pracovních příležitostí. ČR a Slovensko jsou v tomto ohledu daleko zranitelnější než jiné státy, protože jsou pro Západ jen montovnami.

To si zřejmě Zeman naprosto neuvědomuje - anebo to záměrně zamlčuje - a Česko na revoluci v ekonomice není nijak připraveno. České školství hrubě zaostává a situaci nebude schopno řešit. Zemanovo doporučení, aby Česká republika zaváděla robotizaci, je v tomto kontextu opravdu komické.

Autoritář Zeman "si velmi váží Visegrádské skupiny", tedy čtyř postkomunistických zemí s nejhorší pověstí v Evropské unii. Přiřazování ČR k autoritářům typu Orbána a Kaczyńského je pro ČR  cestou do pekla.

K Zemanově demagogii o tom, že demonstrace v ulicích českých měst jsou "pohrdáním demokracií", je asi taky  zbytečné se vyjadřovat. Demonstrovat proti výsledkům demokratických voleb by bylo  samozřejmě směšné, avšak ve společnosti je možno a nutno vést dialog o tom, zda politikové, kteří byli zvoleni, dodržují zákony, anebo zda je porušují a páchají trestné činy. Volbou politiků, kteří porušují zákon, se dostáváme do roku 1933, kdy byl demokraticky v Německu zvolen Adolf Hitler. Zvolení v demokratických volbách nedává politikovi volnou ruku porušovat zákony. Zeman to dobře ví, nebo by to měl dobře vědět.

Druhou Zemanovou demagogií je jeho ubezpečování české společnosti, že z Ruska ani z Číny nehrozí vůbec,  ale vůbec žádné nebezpečí. Celá řada západních zemí odstraňuje  z dobrých důvodů ze svých digitálních sítí výrobky čínské firmy Huawei, protože je zdokumentováno, že je čínské úřady zneužívají k získávání důvěrných informací ze zemí, které se snaží ekonomicky ovládnout. Podle Zemana se samozřejmě nic takového neděje. Rusko žádné servery destabilizující Českou republiku vůbec nefinancuje.

Závěrem Zeman ve svém projevu útočí přesně na ty lidi, kteří se přidržují zásady Karla Čapka a snaží se do společnosti šířit kritické hodnocení jevů a fakta - na kvalitnější a věcnější česká média.  Zemanův populismus je jasný: milí spoluobčané, máte právo na své předsudky, v demokracii nemáte povinnost se informovat o faktech, můžete jednat tak, jak vás to napadne, aniž byste racionálně a věcně hodnotili svou situaci. Myšlení bolí, a proto ho nepraktikujte. Uzavřete se před kritickým hodnocením skutečnosti a jednejte, jak vám to emocionálně hoví. Je dobře, že máme v ČR špatné školství a občané nejsou vychováváni ke kritickému myšlení, takže je politikové mohou lehce oblbovat pitomostmi a vyhýbat se řešení skutečně vážných společenských problémů. Lidem to nedojde, že ty problémy zůstávají neřešeny - a Zeman je v jejich blahé a pohodlné nevědomosti jen utvrzuje.

Dopadne to s vámi sice špatně, ale mně je to koneckonců jedno, já už tady nebudu. Váš Zeman.

Těžko říci, co Zemana motivuje: zda osobní sobectví a ješitnost, anebo je prostě hloupý. Nebo obojí?

Zemanův projev je ZDE

 

0
Vytisknout
28105

Diskuse

Obsah vydání | 28. 12. 2018