Návrat socialismu v dopravě, vodárenství a odpadech

31. 5. 2017 / František Řezáč

čas čtení 1 minuta
 
Jak oznamuje MFD, chystají se kraje zřídit znovu krajské podniky pro autobusovou dopravu, které se za socialismu jmenovaly ČSAD, Československá automobilová doprava. 

Tržní komsomolci pod vedením Václava Klause zprivatizovali fungující městské podniky v dopravě, vodárenství, úklidu měst a hospodaření s odpady. 

S tím šla ruku v ruce snaha rušit lokální železnice. V tom byl proslulý zejména ministr privatizace Tomáš Ježek. 

V jedné teledebatě se svěřil Bubílkové a Černému, že při výjezdu z Prahy na Tachovsko musela jeho šestsetřináctka čekat u přejezdu, až přejede motoráček. A on v něm skoro nikdo nebyl! Zrušit, volal. 


V Plzni prosluli privatizační mánií náměstek primátora Mračka Zdeněk Prosek (později primátor a poslanec za ODS). 

Jemu sekundoval pan Jaroslav Jurečka, poslanec, náměstek ministra financí pověřený kupónovou privatizací a pak senátor. Jurečka se nechal delegovat do OF jako bývalý reformní komunista ze Škodovky. Byl dokonce předsedou plzeňské Obrody. Jenže po zvolení do Federálu už se v Obrodě neukázal. Pod vlivem Václava Klause jaksi prozřel, jak napsal v trapné omluvě svým členům v Plzni.

Naštěstí šli tito pánové po letech od válu i se svým guru Klausem a už nemůžou víc škodit.

 Nicméně bychom na ně neměli zapomínat. Kolik nás asi stály experimenty těchto pánů inženýrů? Inženýrů dvojího typu: dle diplomu a dle inženýrství sociálního, které tak pranýřovali.

Oni tenkrát křičeli ve sboru: Komunální podniky, to jsou tisíce městských socialismů !!! Co tomu asi budou říkat dneska? Budou se v pomyslém hrobě obracet..?

Zdroj: http://plzen.idnes.cz/autobus-verejna-doprava-0wb-/plzen-zpravy.aspx?c=A170530_090913_plzen-zpravy_pp                                 

0
Vytisknout
8098

Diskuse

Obsah vydání | 2. 6. 2017