Jiří Večeřa

Ing. Jiří Večeřa je členem přípravného výboru Internetové strany.