Eva Fraňková

Autorka je doktorandkou na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.