Petr Doubrava

Narozen 1972

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako firemní právník i advokátní koncipient a advokát.

Je externím spolupracovníkem advokátní kanceláře HORÁČEK A PARTNEŘI (www.hp-ak.cz). Zaměřuje se na právo občanské, obchodní, správní a ústavní se zvláštním zřetelem k oblastem zdravotnictví, lékárenství, informačních a komunikačních technologií a hospodářské soutěže. V současné době pracuje pro jednu z nejvýznamnějších společností podnikajících v oblasti zdravotnictví v České republice.