Václav Pavlíček

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.

vedoucí katedry ústavního práva PF UK