Ján Mišovič

Dr. Ján Mišovič, CSc.

Dlouhá léta pracoval jako analytik a odborný pracovník Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. V současné době předává své poznatky studentům na několika českých vysokých školách.