Anděla Horová

*13. 8. 1944

Historička umění, editorka Nové encyklopedie českého výtvarného umění, na jejíchž textech pracovalo na dvě stě padesát historiků umění. Působí v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky

Členka výboru Uměleckohistorické společnosti. Její hlavní odborný zájem je zaměřen především na historiografii dějin umění, dějiny výtvarné teorie a kritiky. Výsledkem této činnosti je nejen řada monograficky zaměřených studií věnovaných významným historikům, teoretikům a kritikům výtvarného umění 19. a počátku 20. století, mj. Antonu Springerovi, nebo Vilému Mrštíkovi ad., ale především její zásadní podíl na koncepci a zpracování Kapitol z českého dějepisu umění (1987).