Libor Martinek

Motto:

Qui nimium probat, nihil probat --

Kdo příliš dokazuje, nic nedokáže.

(Latinské úsloví)

Narodil se 15. 1. 1965 v Krnově. Vystudoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor čeština -- hudební výchova, poté učil na Střední pedagogické škole v Krnově. Od roku 1993 je odborným asistentem na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě (doktorát z dějin české literatury obhájil na FF MU v roce 2000, doktorát z dějin polské literatury v r. 2005 tamtéž), člen Obce spisovatelů ČR a Obce překladatelů ČR. Autor odborných publikací Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 (Opava 2004) a Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 (Opava 2006); výběrová bibliografie je uvedena na webu Ústavu bohemistiky a knihovnictví. Žije v Opavě.

Debutoval dvojjazyčnou sbírkou básní Co patří Večernici -- Sekrety Gwiazdy Wieczornej (2001 Opava -- Kielce). Publikoval svou tvorbu v řadě literárních časopisů a v básnických antologiích v ČR, Slovensku, Polsku, Rumunsku a v Litvě. Člen redakční rady časopisu Psí víno (Zlín), Novin Slezské univerzity (Opava), polských časopisů Temat (Bydgoszcz), Pobocza (Więcbork).

Obdržel několik ocenění za rozvoj česko-polských literárních a kulturních kontaktů (mj. 1997 Cena za překlady a popularizaci polské poezie v zahraničí, udělená Svazem polských spisovatelů ve Varšavě; 2003 I. cena za překlady polské poezie v rámci XXVI Mezinárodního básnického listopadu v Poznani, udělená maršálkem Poznaňského vojvodství; 2004 Cena polského výboru UNESCO, Ministra kultury Polské republiky a presidenta hlavního města Varšavy za překlady polské poezie; 2004 Opava -- Statutární město Opava za rozvoj česko-polských literárních aktivit). Získal ocenění v básnických soutěžích v ČR a v Polsku, z nichž k nejprestižnějším patří Mezinárodní cena v básnické soutěži "O ludzką twarz człowieka" w Krośnicy v r. 2003, která byla věnována památce za totality umučeného polského kněze Jerzyho Popiełuszki.