Měrćin Wałda

Dr. Měrćin Wałda *1951

Vystudoval kulturologii na Univerzitě v Lipsku. Nyní pracuje jako badatel v oddělení empirických kulturních výzkumů a etnologie Lužickosrbského ústavu v Budyšíně. Zabývá se mj. lidovými zvyky a svátky, rozvrstvením identity a menšinovým sebepociťováním. Publikoval řadu vědeckých i populárních statí.