Mytakuje Oyasin

Autor, Mytakuje Oyasin (Zbyněk Zibby Eller) žil 18 let v Kanadě a tam si také na vlastní kůži prožil, jaké to je být bezdomovcem. Posledních 6 let v Kanadě žil u amerických Indiánů. Byl adoptován rodiny do Medicine Woman Phoenix z kmene Mohykánů a stal se duchovním jejich víry.

Nyní již dva roky žije v ČR, cestuje a beseduje s dětmi i dospělými o různých kulturách, o lásce, porozumění a pokoře. Tím naplňuje slib, který dal své indiánské sestře Phoenix a svým indiánským učitelům, že bude stavět "mosty mezi kulturami". Má také právo vykonávat jejich posvátné obřady.