Georgij Veljaminov

Георгий Вельяминов

doktor právních věd, hlavní vědecký pracovník Ústavu státu a práva Ruské akademie věd, arbitr Mezinárodního obchodního arbitrážního soudu při Obchodní a průmyslové komoře RF