Martin Braxatoris

autor je spolupracovníkem Spoločnosti pre strednú a východnú Európu