Ján Stena

doc. PhDr. Ján Stena

Narodil sa v roku 1941. V rokoch 1993 -- 1998 bol poradcom prezidenta Michala Kováča a potom do roku 2002 pracoval na sekretariáte predsedu NR SR Jozefa Migaša. Na akademickej pôde viedol výskum občianskej spoločnosti, publikoval desiatky vedeckých štúdií a články v ľavicových periodikách. Dlhé roky pracoval s výskumami o ľavicovom prostredí a ľavicovej politike.

Autor je spolupracovníkom slovenského týždenníku SLOVO