Jaroslav Žila

  • 6. 11. 2006 /
  • 9.

  • 23. 3. 2006 /
  • 19.

Narodil se v Ostravě. Vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vydal knihy Drápy kamenů, 1994, Nejstarší žena vsi, 1998 a Ostrava, obležené město, 1995.