Jiří Vačkář

Autor se zabývá Elektronovou strukturou a rentgenovou spektroskopií v Oddělení strukturní analýzy na Fyzikálním ústavu AV ČR.