Tomáš Flam

Autor studuje učitelství pro střední školy na Univerzitě Hradec Králové, aprobace matematika-fyzika. Je mu 23 let.