Martin Šaffek

Narozen v roce 1973. Vystudoval oborovou filosofii na FF UK, v současné době pracuje v Národní knihovně. Je aktivní v alterglobalizačním hnutí.