6761

Pavel Křivka

Autor je soudní tlumočník a překladatel německého a nizozemského jazyka, 48 let, Pardubice, v roce 2006 kandidát SZ do PSP. Předseda KO SZ Pardubického kraje.