23125

Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky
* 7.12.1928

je profesorem lingvistiky na Massachusetts Institute of Technology v Bostonu. Jeho celosvětově uznávaná práce v oblasti generativní lingvistiky výrazně přispěla k oslabení významu behaviorismu a k vzestupu kognitivních věd. Kromě lingvistických snah je Chomsky znám pro své ostře levicové politické názory a zejména kritikou zahraniční politiky vlád Spojených států. Sám sebe označuje za indeterministického socialistu a příznivce anarcho-syndikalismu.

Ve světě je jeho osobnost uznávána mnohem více než doma, díky čemuž je také někdy označován za jednoho z vůdčích disidentů Ameriky. Média v USA ho jen zřídkakdy oslovují, zatímco celosvětově patří k jedněm z nejčastěji citovaných analytiků politických událostí. New York Times ho označily za "soudě podle síly, rozsahu, originality a vlivu jeho myšlenek, pravděpodobně nejdůležitější žíjící osobnost".

Mezi jeho publikace patří: lingvistika: Syntactic structures (Syntaktické struktury) 1957; politika: American power and new Mandarins (Americká moc a noví mandarini) 1969, Counter-revolutionary violence: Bloodbath in fact and propaganda (Kontrarevoluční násilí: Masakry ve faktech a propagandě) 1973, What uncle Sam really wants (Co strýček Sam ve skutečnosti chce) 1992, Hegemony or survival: America's quest for global dominance (Hegemonie či přežití: Americké tažení za globální nadvládou) 2003.