Martin Domček

Autor je spolupracovníkem politicko společenského týdeníku SLOVO