Daniela Příhodová

Autorka je spolupracovnicí společensko politického týdeníku Slovo.