Pavel Rott

Pavel Rott (narozen 19. července 1950 v Praze) vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a úvěr. Pracoval ve veřejném, bankovním a soukromém sektoru.

Ve veřejném sektoru pracoval v pozici manažera pro metodické řízení hospodaření s finančními prostředky EU v ČR, poradce náměstka ministra financí a člena dozorčích rad dvou petrochemických společností. V bankovním sektoru pracoval v různých odborných a manažerských pozicích: úvěrový inspektor, analytik a metodik pro úvěrovou a mzdovou problematiku, poradce viceguvernéra centrální banky a manažer pro rozvoj informačních systémů. V soukromém sektoru působil v poradenské společnosti poskytující služby v oblasti process managementu a reengineeringu a v dozorčí radě Bankovního institutu vysoká škola v Praze.

Přednášel a vedl odborné semináře na vysokých a vyšších odborných školách ekonomického směru. Publikoval odborné články v odborném tisku. Uplatňuje mnohostranný pohled na ekonomickou a společenskou problematiku. Jeho názory proto kritizují zejména stoupenci zúženého vidění světa. Ti například v roce 1998 nesouhlasili s jeho názorem na sjednocení dohledu nad finančním trhem a jeho vyčleněním z centrální banky, který publikoval v Hospodářských novinách ("Kdo má vykonávat bankovní dohled" -- 11.12.1998).