Jiří Tulka

RNDr. Jiří Tulka, CSc pracuje na katedře fyziky Univerzity Palackého v Olomouci.