Dobrota Pucherová

Autorka je doktorandka na katedre anglickej literatúry Oxfordskej univerzity