3955

Čestmír Hofhanzl

RNDr. Čestmír Hofhanzl

Narozen: 9. 10. 1941

Autor byl po celých osm let poslancem v České národní radě a později Poslanecké sněmovně Parlamentu, pak byl předsedou neparlamentní Strany konzervativní smlouvy, dnes je člen Smírčího soudu téže strany, která se mezitím přejmenovala na Konzervativní stranu.

Čestmír Hofhanzl pochází z jižních Čech. Jeho otce zavřeli jako kulaka a on s matkou a sourozenci musel zvládnout veškeré domácí a zemědělské práce. Toužil po vzdělání, kterého se mu dostalo až po letech zatvrzelého zápasu s režimem...