Svatý Martin není ani husa, ani víno, ani sníh, je to světec

11. 11. 2019 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty
Dnes je svatého Martina. V posledních letech je tento svátek stále obtížnější přehlédnout kvůli komerčním nabídkám svatomartinských pokrmů, zejména různě připravené husy, husí polívky, husích jater, a svatomartinských vín. Za tím vším v lidech možná ještě zůstává představa šlechtice na bílém koni, který přináší sníh.


Svatý Martin ale není ani husa, ani víno, ani sníh. Je to světec. Martin z Tours. Žil ve 4. století a byl to voják, poustevník a biskup. Na wikipedii (české i naglické) lze najít spojení snad nejznámější události v jeho životě s klíčovou pasáží v evangeliu podle Matouše. Martin na koni jako voják potkal polonahého žebráka a pohnut soucitem roztrhl svůj plášť a půlku dal tomu žebrákovi, aby se mohl obléci.

Po této události Martin viděl v noci ve snu Ježíše, jak má oblečený tu půlku pláště, kterou dostal žebrák. Je to odkaz na tyto evangelní verše (Matouš 25,34-40):

Tehdy řekne král (BC: Syn člověka = Ježíš) těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘“

Možná bychom si na svátek svatého Martina taky měli připomínat svatého Martina a nikoli jen husu, víno nebo sníh.

0
Vytisknout
5998

Diskuse

Obsah vydání | 13. 11. 2019