Ukrajina novým Somálskem nebude; ale jen tak, tak

1. 9. 2014 / Oldřich Průša

čas čtení 12 minut

Motto: Tradičně"Člověk člověku vlkem." Moderněji a ze současnosti " Přítel příteli přítelem"s dovětkem -- až do roztrhání těla slabšího přítele.

Pokus o srovnání /na první pohled nesrovnatelné/ situace v Somálsku a v Ukrajině se mi honila hlavou již delší dobu, váhal jsem porovnávání styčných bodů, volbě kritérií apod. Trochu mne v minulých týdnech popíchla letmá zmínka v jednom komentáři Terezy Spencerové a více jsem byl pošťouchnut vystoupením prezidenta M. Zemana pří letošní poradě velvyslanců ČR.

V minulosti jsem zde publikoval článek Somálsko -- díra v mapě. Země v Rohu Afriky zmítající se v bezvládí, pod vlivem radikálního islamismu a teroristů, se ocitla v začarovaném kruhu. Zmítá se v něm desítky let a dodnes bez i se snahou nejrůznějších mezinárodních organizací a více nebo méně demokratických zemí a institucí světa.

Text shora zmíněného článku byl uvozen mottem: "Hic sunt leones" /Zde jsou lvi/ V současnosti bych ve vší obecnosti a se zkušenostmi posledního tuctu let dodal "Cui bono?" /V čí prospěch?/.

Ukazuje se totiž, že na rozdíl od minulosti, kdy "díry v mapě ubývaly" jak lidstvo toužilo po objevování, tedy poznání, a potažmo po surovinách apod., tedy bohatství, dnešní situace je vlastně opačná. Děr v mapách přibývá a globus se místy stává cedníkem. Znalostí má lidstvo dost (alespoň si to myslí), ne každý se po něm pídí nebo na něj má prostředky, či nižší úroveň znalostí až neznalost může určitým skupinám vyhovovat i jej zneužívat. Co do bohatství -- bohatí ho mají dost a chudí jsou na vedlejší koleji, tedy nikoho moc nezajímají, když na nich nejde dost vydělat. Chudí, ožebračení ve svých zemích, vlastně pro bohaté jsou na překážku jejich zájmům. Nadnárodní korporace ovládají své manažery a zaměstnance, ale řídí i své vlády, vlády zemí kde operují a vlády vlád (MMF, EK, SB, ECB) ku prospěchu svému. Demokracie se vytrácí, až vytratila. Letitý vtip: V čudu je všechno. Kde je ten Čud? Nikdo nevěděl.

T. j. bohatí bohatnou, chudí chudnou; druzí s prvními nic v daném systému zatím nezmůžou.

Výraz somalizace jako projev všeobecného rozkladu struktur státu, vznikl za situace v Somálsku během 80. let minulého století.

Po Somálsku, které bylo první, přibyly Afghánistán, Irák, trochu Jemen, Libye, Sýrie. Ukrajina je zatím poslední zemí ve výčtu, které to hrozí. Že je to podle abecedy, ač podle časové řady odpovídající, je jen náhodou.

O tom, kdo je vinen, lze rozsáhle bádat a popisovat nebo se vše snažit zjednodušit a zestručnit podle jednoduchých hledisek.

Vybraná kritéria

Historie:
Somálsko - původně teritorium s historicky arabským a později britským vlivem, nezávislost v r. 1960.

Ukrajina -- nezávislost od r. 1991, je třeba připomenout, že Ukrajina v rámci SSSR, vzhledem ke svému významu v bojích ve II. světové válce, měla od r. 1945 plné samostatné členství v OSN.

Zeměpisná poloha:
Somálsko -- Roh Afriky, území ve východní Africe, ve většině těsně nad rovníkem

Ukrajina -- východní Evropa

Podstatný rozdíl spočívá v klimatických podmínkách. V Somálsku místní obyvatelstvo přežije po celý rok bez výrazných problémů. Ukrajina během zimy zamrzne a vše se bez intenzivního přísunu paliv (ropa, plyn, uhlí) zastaví.

Státní řízení:
Somálsko -- republika, která většinu republikánských atributů ztratila

Ukrajina -- parlamentní republika v čele s prezidentem. Po násilných demonstracích v Kyjevě na počátku roku 2014, prezident kvůli své nerozhodnosti řešit eskalující konflikt odcestoval ze země. Nově jmenovaná vláda postrádala jmenování na demokratických principech, parlament doznal značných změn, část poslanců byla nucena v několika vlnách své mandáty opustit. Nově zvolený prezident v srpnu, měsíc po rezignaci vlády vypsal na říjen t. r. parlamentní volby. Jaké podmínky k jejich uskutečnění budou, zvl. v problematických oblastech je otázkou.

Sousedé:
Somálsko -- Keňa, Etiopie, Džibuti, (Indický oceán)

Ukrajina -- Rusko, Bělorusko, Moldávie + - Podněstří, /, Polsko /NATO/Rumunsko /NATO/, Slovensko /NATO, (Černé moře -- Bulharsko /NATO/, Turecko /NATO/)

Ekonomika:
Somálsko -- rozvrácená, dluhy při své ekonomice nejspíš nesplatitelné, tedy postupně odepisované.

Ukrajina -- rozvracovaná, narůstající dluhy možno splácet privatizací toho, co ještě zbylo, prodejem všeho o co bude zájem, pronájmem (Čína má z poslední doby dlouhodobě pronajaty tisíce hektarů půdy)...

Pro většinu příslušníků naší civilizace je anachronické a poněkud nepochopitelné dělení Somálců podle kmenových struktur. Na Ukrajině se po rozpadu SSSR etablovala úzká vrstva oligarchů, kteří disponují obrovskými majetky, politickým vlivem, vojenskými jednotkami a svými partikulárními zájmy. To byl důvod vření v době "oranžové revoluce" v roce 2004 a jednou z příčin počátku loňských listopadových protestů v centru Kyjeva.

Vzdělanost:
Somálsko - vysoká negramotnost, středoškolské a vysokoškolské vzdělání možno získat převážně pouze v zahraničí

Ukrajina -- na evropských standardech

Životní úroveň:
Somálsko - rozvojová země, jedna z nejchudších podle kritérií mezinárodních organizací

Ukrajina -- snižovala se v období po rozpadu SSSR a zvl. posledních letech. Současná občanská válka na východě Ukrajiny znamená rozvrácení života v postižených oblastech s tvrdým dopadem na celé území státu. Na přikladu zastavení dodávek zemního plynu z Ruska a zastavení dodávek teplé vody do domácností např. v Kyjevě, je zřejmý pokles úrovně života. Jednoduchý příklad: lépe snáší ztrátu veškerého majetku bezdomovec než člověk se zaměstnáním a slušným postavením mající zařízený byt s ložnicemi pro rodiče a každé dítě, autem před domem a permanentkou do koncertní síně. Zvyk je železná košile; když nic nemáte a trvá to generace, ani se vám nezdá příliš divné, když je ještě hůř. Kolem se střílí, umírá, nutí vás do něčeho, co nechcete, ale nakonec se přizpůsobíte, třeba za trochu jídla (tak mohou vznikat dětští vojáci). Zchudne-li evropská rodina, jak ji známe, stává se lépe manipulovatelnou viz. demonstranti za "služné", možné ovlivňování voleb za "tři stříbrné.".

Migrace:
Somálsko -- z cca 10 mil. obyvatel je 1 mil. v zahraničí a další hledají cestu jak Somálsko opustit, nejčastěji ze Severní Afriky po moři do Evropy, z čehož plyne množství mrtvých během této anabáze a růst zločineckých gangů, které na jejich beznaději vydělávají.

Ukrajina -- po r. 1991 počet obyvatel klesl z cca 52 na 46 mil. Ukrajinci: 77%, Rusové 18 %, Moldavané a Rumuni 1%, ostatní národnosti tvoří zlomky jednoho %. I vysokoškolsky vzdělaní Ukrajinci odchází do zahraničí za méně kvalifikovanou prací. /Pozn.: z osobních setkání příklad vysoce kvalifikovaného inženýra, který v SSSR stavěl přečerpávací elektrárny, aby ve Středočeském kraji nádeničil na stavbách a rekonstrukcích rodinných domků/. Předpoklad, že počet migrantů poroste, je vysoce reálný.

Možná specifika:
Somálsko - pirátství, pramenící ad 1/ původně z chudoby, ad 2/ k získávání zdrojů pro pokračování vnitřních konfliktů.

Ukrajina -- nebezpečí partyzánských bojů, možná obou nyní bojujících stran, nebude-li dojednán oboustranně akceptovatelný mír.

Výsledek:
Na prvém místě tisíce mrtvých a několika generační zášť mezi boji postiženými rodinami. Vzroste počet členů extremistických skupin, které se zúčastňují bojů po boku pravidelné ukrajinské armády. Tyto elementy lumpenproletariátu budě těžké až nemožné začlenit zpět do civilizované společnosti. Obyvatelstvo Ukrajiny bude v různé míře pauperizováno. Ekonomika bude vržena o desetiletí zpět. Lze očekávat nostalgii po časech před r. 1991. Infrastruktura podle vzdálenosti od konfliktu bude v různé míře devastována. Budou vzrůstat a posilovat extremistické nálady a hnutí je reprezentující. Hluboce postiženo bude zdravotnictví, školství, kulturní život. Vzroste nacionalistické napětí mezi východem a západem země, včetně obav a možných iredentických snah národnostních menšin. Lze očekávat růst počtu ekonomických uprchlíků směrem na Západ a uprchlíků a přistěhovalců do Ruské federace.

Propaganda jako samostatná kapitola:
Osudy států a lidí se odvíjí od vzdálenosti od místa, kde žijete, intenzity problému a pozornosti novinářů. Nově působí jen internet a zvl. sociální sítě. Zatím. Je třeba si uvědomit, že novináři jsou až na výjimky za své výkony někým placeni. Totéž politologové, analytici, političtí geografové atd. Když zmizí malajsijský Boeing 777, zajímá to svět, pokud to zajímá sdělovací prostředky. Pak jako když utne. I nad Boeingem spadlým nad Ukrajinou, jako by se po dostatečně masivní protiruské a proti "vzbouřeneckým" silám na východě Ukrajiny zavřela voda. Píše se o tom, co se hodí, co se nehodí, se zahodí a zapomene. Hájení vlastních zájmů na druhém konci světa může být zločinem nebo taky nemusí, když se věci ujmou správně média. Hájení vlastních zájmů v bezprostředním okolí svého teritoria /viz. výše: Sousedé: Ukrajina/ je zločin, když se věci ujmou správná média.

Závěr:
Ukrajina novým Somálskem nebude; ale jen tak, tak a je otázkou, zda to pro ni bude ve všech směrech dobře.

Ukrajina se již letošní zimu stane chudobincem Evropy. Pochopitelně jiného typu než Somálsko. Kdo v Africe nežil, nepochopí. Kdyby Ukrajina Somálskem byla, nikdo by např. nezmrzl. Na Ukrajině matky nebudou novorozence odkládat před stany Červeného kříže s nadějí, že dítě přežije.

Ukrajina bude mít stále řadu přátel i a "přátel," kteří si na jejím území budou s oligarchy hájit své ekonomické zájmy (kšefty) při osobní přítomnosti v luxusu někde ve světě.

S nemístnou ironií možno učinit závěr, že konflikt na Ukrajině skončí s příchodem mrazů.

Nejžádanější "humanitární invaze" /nový termín - viz. konvoj bílých Kamazů do Luhanska/ za pár týdnů bude motorová pila s barelem benzínu a štípačka polen; (později bude stačit pila a sekyrka).

Dílčí prognóza:
Více či méně zhroucená ekonomika může být příčinou přijímání řady dosud nepředstavitelných podmínek ukrajinskou vládou. Jednou z nich může být smluvně upravené teritoriální uspořádání v oblasti podél Azovského moře k pozemnímu propojení Ruska s Krymem. Nějaká forma zásobování Ukrajiny plynem za možnost zásobování Krymu pobřežní komunikací je možná, stejně jako souhlas EU s takovýmto řešením za záruku zásobování ropou a plynem svých členských zemí, neboli připomínka o blízkosti košile a kabátu. Obdobných kompromisů se můžeme nadít v hojné míře.

Cui bono?
Ukrajina zůstane "na krku" EU, která se na vzniku krize a konfliktu více či méně podílela. "Na krku" ji bude mít i Ruská federace. USA, které pochopitelně měly na destabilizaci i v této zemi své zájmy, budou jako obvykle "za vodou" i za vodou a budou selektivně využívat situaci ve svůj prospěch a hledat výhody pro svou chřadnoucí ekonomiku a mnohde i upadající politický vliv. Po tzv. resetu vztahů mezi USA a RF nastává jejich dereset. Sankcemi vůči Rusku a odvetnými sankcemi ze strany Ruska budou oslabovány především Ruská federace a členské země EU, USA jen okrajově, pakliže vůbec.

Asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou bude nějak obhospodařována (viz desetiletí téhož s Tureckem). "Hospodářskou a finanční pomoc" si EU a ostatní nechají dobře zaplatit.

Ukrajina Somálskem nebude spíše formou -- poloha, než obsahem -- rozvrat.

Pozn.: základní informace o Somálsku a Ukrajině na webu MZV a MPO

0
Vytisknout
5655

Diskuse

Obsah vydání | 1. 9. 2014