"Antigerontismus" - staří lidé v české společnosti

Genialita nebo senilita?

3. 10. 2011

Kdesi na internetu jsem našel výzvu seniorům v docela podivném filosofickém nihilismu, nabízející pomocnou ruku stárnoucí generaci. Poděsilo mě to, protože skutečnost života mi nabízí zcela jiné zk...

Jak se stárne v Česku

7. 2. 2011 / Fabiano Golgo

Po pádu minulého režimu se politických, ekonomických i kulturních záležitostí české země ujali mladí lidé - na starší se pohlíželo s podezíravostí, byli považováni za neschopné a nehodící se p...

Jsem proti diskriminaci starších lidí

1. 10. 2010

Nedá mi to, abych se nevyjádřila k článku Borise Cveka (osvíceného člověka, co se názorů a náhledu na stáří týká - kéž by takových bylo víc). V současné době máme v republice již milion a půl občan...

Kartu Borise Cveka nelhostejně zvedám

30. 7. 2010

Se zájem jsem si přečetla dnešní příspěvek Daniely Klenovcové "Jak jsme se starali o dědečka" o tom, jak v reálu funguje tzv. péče o staré lidi v ČR, a příspěvek Borise Cveka "Péče o staré, umírají...

Důchodová reforma II

28. 7. 2010 / Jiří Jírovec

K článku Důchodová reforma jsem dostal řadu dopisů. Vesměs souhlasných, dá se říct. Vítám ale i ty, které mě, byť dodatečně poučí. Čtenářka, která pracuje (a zřejmě velmi dobře) v oblasti sociál...

Důchodová reforma

23. 7. 2010 / Jiří Jírovec

Princip důchodů je jednoduchý. Občan v produktivním věku odkládá do státní pokladny určitou část příjmů, aby je pak spotřebovával v době, kdy již není výdělečně činný.