"Antigerontismus" - staří lidé v české společnosti

Něco divného a děsivého se děje s mládeží

12. 6. 2009

Tahle země není pro starý. Ten mladý muž je upřímný. Něco se děje s mládeží, něco velice divného a děsivého. Nedávno jsem náhodou objevila na ploše počítače v universitní studovně, kam občas zajdu,...

Absenci důchodů přijmout nemohu

12. 6. 2009

Zaujalo mne zamyšlení pana Milana Škabrahy "Tato země není pro starý", ale ještě více reakce na něj ze strany pana Karla Dolejšího "Antigerontismus na půl cestě k Osvětimi". Zatímco panu Škabr...

Také bych rád věděl, pro koho je tahle zem

12. 6. 2009

. Po přečtení článku Martina Škabrahy "Tahle země není pro starý" se mi chtělo bezprostředně reagovat na řadu nesmyslů, tradovaných takřka všemi modrými mainstreamovými sdělovacími prostřed...

Mládí vpřed!

12. 6. 2009 / Josef Vít

Na stránkách Britských listů se rozhořela diskuse, ve které se diskutuje o konfliktu mladí versus staří. Na základě krize levice v evropských volbách autor vyvodil, že vzrůstá "z...

Dědci a babizny, z nichž je mi na blití

12. 6. 2009 / Boris Cvek

Myslím, že Martin Škabraha otevřel zajímavé téma a docela mne jeho způsob uvažování zaujal. Možná nemá ani tak dramatické konotace, jak by se zdálo přímo z jeho článku nebo z článků těch, kteří na ...

Antigerontismus napůl cesty k Osvětimi

11. 6. 2009 / Karel Dolejší

Martin Škabraha se zamyslel nad antigerontismem jako příznakem rozpadu mezigenerační solidarity v české společnosti. Po mém soudu udeřil hřebíček na hlavičku. Nejde ani zdaleka jen o to, že některé...

Pro koho je tahle země?

11. 6. 2009 / Jindřich Bešťák

reakce na článek Martina Škabrahy "Tahle země není pro starý" - Poznámky o antigerontismu a krizi levice Martine Škabraho , pro koho je vlastně tahle země? Souhlasím s vámi v tom, ž...

Surovost a bezohlednost dnešního světa

11. 6. 2009

Otřásl mnou dnes článek "Tahle země není pro starý" pana Martina Škabrahy, píše čtenář Drahomír Stanke. Vítejte ve světě, kde se manifestující staří lidé perou s omladinou házející vajíčky....

Staří platí na mladé

11. 6. 2009 / Petr Wagner

Pokusil bych se doplnit pohled pana Škabrahy o pohled člověka sice o dvacet let staršího, ale stále se nepovažujícího za starce. Ostatně dle definice světové zdravotnické organizace stáří začíná v ...

Tahle země není pro starý

10. 6. 2009 / Martin Škabraha

Dovolím si malou glosu ke "krizi levice", o níž se v posledních dnech hovoří a k jejímuž českému ztělesnění podle mého názoru patří i "vajíčková" aféra kolem narušování předvolebních mítinků ČSSD. ...