9055

Štefan Švec

(nar. 1978). Vystudoval mediální studia na FSV UK, pracuje jako šéfeditor ve společnosti Boomerang Publishing. Osobní stránky: www.stefansvec.cz