František Hanzlík

Doc. PhDr. František Hanzlík, CSc.

narozen 1954 v Olomouci. Působí na Univerzitě obrany v Brně. Přednáší historii a politologii. Historii přednáší externě také na Historickém ústavu FF MU v Brně a na Katedře historie FF UP v Olomouci. Zabývá se problematikou poválečného vývoje v Československu, zvláště obdobím let 1945-1950.

Výsledky archivních výsledků se staly základem pro zpracování disertační práce "Formování důstojnického sboru čs. armády v letech 1945-1948" (FF MU Brno 1992) a habilitační práce "Bezpečnostní složky v boji o uchopení politické moc v českých zemích v letech 1945-1948" (FF MU Brno 1997). Je rovněž autorem monografií Únor 1948 výsledek nerovného zápasu (Prewon, Praha 1997), Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945-1950 (ÚDV, Themis, 2003) a spoluautorem publikací Sluha dvou pánů (Lípa Vizovice 1998), Soumrak demokracie (Lípa Vizovice, 2000) a Voják se srdcem bohéma (Lípa Vizovice 2002).

K problematice zápasu o politickou moc v Československu v poválečném období publikoval více než 50 vědeckých studií, článků a statí v odborných periodikách a ve sbornících z konferencí. V současné době je řešitelem grantového projektu GA ČR "Armáda v zápasu o politickou moc v Československu v letech 1945-1948" a dále se zabývá problematikou nelegálního získávání financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra v letech 1946-1947.

Podílel se také na přípravě řady televizních dokumentů. Zpracoval námět a scénář hodinového dokumentárního pořadu o šéfovi vojenského obranného zpravodajství Bedřichu Reicinovi s názvem Člověk a moc, který vysílala ČT v roce 2002 s několika reprízami.