Vladislav Knoll

student filologie na pražské Univerzitě Karlově, zajímá se mj. o kašubštinu a kulturu Pomoří