Pavel Pecka

Autor publikuje převážně na anarchistickém serveru Federace sociálních anarchistů a v občasníku Svobodná práce