Jaroslav Backa

Autor je policista kriminální služby.