Juraj Janošovský

Autor je členom Slovenského syndikátu novinárov, pracuje v redakci mesačníka Úsvit, bol parlamentným spravodajcom v SR (1991-1995), pracoval v redakcii Mosty, Haló noviny, Slovenské listy, vydával týždenník Alternatíva ( 1994-1996), aktuálne publikuje v Slove ( Novom slove). T.č. nie je členom žiadnej politickej strany, bol posledným predsedom SZM na Slovensku (1988-1990) a prvým predsedom ZKS ( Zväzu komunistov ), podpredsedom zjednotenej KSS, neskôr ( 1994) pre závažné dôvody ( politické: programové, personálne i technicko-organizačné) rezignoval. Je hovorcom občianskeho združenia Hlava II ( viď Ústavu SR) ( 1992- doteraz)