385

Stanislav Komárek

prof. RNDr. Dr.rer.nat. Stanislav Komárek, DrSc, Dr.

* 1958 v Jindřichově Hradci.
Přírodovědec.

Po absolvování gymnázia v Jindřichově Hradci (1977) studium biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze,obor entomologie (1982 RNDr.). Krátce po nástupu na aspiranturu v Parazitologickém ústavu ČSAV emigroval do Rakouska (1983), kde po udělení politického azylu pracoval v Muzeu přírodní historie,na ministerstvu zemědělství a nakonec na zoologickém ústavu Vídeňské univerzity (1984 nostrifikováno biologické vzdělání,získán titul Dr.rer.nat.). Ve Vídni spolupracoval s Altenberským okruhem pro filozofii a dějiny přírodních věd (R.Riedl, E.Oeser, W.Grössing).

V tuto dobu studium německé autonomistické školy v biologii a podobně orientovaných proudů v etologii a antropologii (zejména A. Portmann, dále F. Süffert, K.Henke,L. Peterich, J.v.Uexküll, K. Lorenz, O. Koenig a další) , o této problematice spolupráce s odd.teoretické biologie Zoologického ústavu Vídeňské univerzity (R.Riedl, F.Wagner), E. Pucherem z Muzea přírodní historie a Ústavem Konrada Lorenze v Altenbergu (zejména A. Höschl).Ve stejné době začátek intenzivního zájmu o otázky psychologie a psychoanalýzy, z počátku pod vlivem vídeňské tradice zejména zejména freudovské, později i jungovské. Řada přednášek v rámci Vídeňské univerzity , Institut f. Wissenschaft und Kunst a české Společnosti pro vědy a umění,jejíž vídeňskou pobočku organizoval společně s J. Němcem a R. Falkenauerem. Pravidelně se účastnil sjezdů české exilové inteligence ve Frankenu a jejich "mládežnické" frakce v Rohru (Německo).

V r. 1986 vydal první sbírku básní (Kartografie, následují pak Kaligrafie,1994 a Holografie,1998 ). V roce 1990 návrat do Prahy, jako jeden zakládajících členů nastoupil na tehdy Zdeňkem Neubauerem nově založenou katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřFUK jako odborný asistent. V říjnu 1990 začal přednášet o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů ( v roce 2000 kniha Příroda a kultura, svět jevů a svět interpretací ) a biologické estetice A. Portmanna (Portmanova nejznámější kniha Nové cesty biologie vyšla v české verzi r.1997 jako č.7 a 8 sborníku Scientia et Philosophia s autorovým komentářem Kapitoly o Portmannovi ). V následujícím roce byly zahájeny i přednášky o dějinách biologie (učební text vyšel knižně r. 1997 pod názvem Dějiny biologického myšlení), o dějinách objevných cest,domestikaci jakožto biologickém fenoménu a mimetických jevech v živé přírodě.

Fenomén mimikry a mimetismu dále rozpracovával i v pozdějších letech a stal se stěžejním objektem jeho zájmu (zrejstříkovaná bibliogfie mimetických jevů v živé přírodě o 5000 položkách vyšla pod názvem Mimicry, aposematism and related phenomena in animals and plants.Bibliography 1800-1990 v roce 1998, knižní zpracování údajů obsažených v těchto pracech dalo vznik monografii Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy - mimetismus v přírodě a vývoj jeho poznání z roku 2000,připravuje se i anglické vydání ). Počátkem devadesátých let také zvýšený zájem o dílo C.G.Junga a snaha o propojení Jungových psychologických vhledů s biologickou problematikou (od roku 1999 i samostatné přednášky o Jungově psychologii). V roce 1993 půlroční stáž na univerzitě v holandském Leidenu (H.Verhoog, T. Spreij), spojená se studiem tamních obsáhlých knižních fondů, prací na bibliografii mimetických jevů a několika přednáškami. V roce 1994 habilitace v oboru entomologie, habilitační práce Vznik, vývoj a eko-etologické významy křídelních kreseb u motýlů .

Počínaje rokem 1993 četné eseje v časopisech Tvar, Vesmír, Prostor, Analogon, Přítomnost a dalších, jejich souborná vydání obsahují tři sborníky: Sto esejů o přírodě a společnosti (1995, rozšířená reedice pod názvem Pitevní praktikum pro pokročilé, 2000),Hlavou dolů (1999) a Mír s mloky (2001, v tisku). Od roku 1996 vedoucí katedry, o rok později získán doktorát z filosofie výchovy. Od roku 1991 přednáší rovněž na katedře estetiky FFUK o přírodní estetice a od roku 1999 na ústavu filosofie a religionistiky FFUK o lidské přirozenosti v zrcadle děl význačných biologů 19. a 20. století (učební text v knižní podobě Lidská přirozenost , 1998).

V roce 2001 jmenován profesorem pro obor filosofie a dějiny přírodních věd. Četné popularizační články v tisku a vystoupení v médiích, řada cest po Evropě i mimo ni (1980 Alžír, 81 Azerbajdžán, 85 USA, 87 Peru, 88 Sýrie, Jordánsko, 89 a později Turecko, 90 Mexiko, Guatemala,Honduras, 93 Izrael, 96,97,98 Irán, 2000 Čína).

Přehled nejdůležitějších publikací:
Knihy: 1995   Sto esejů o přírodě a společnosti. Praha,Vesmír,267 pp.( 2.rozšířené vydání :Pitevní praktikum pro pokročilé,Brno, Petrov, 2000,329 pp.) 1997   Dějiny biologického myšlení - s apendixem: Vznik,vývoj a eko-etologické aspekty křídelních kreseb u motýlů. Praha,Vesmír,142 pp. 1998   Lidská přirozenost. Praha, Vesmír, 117 pp. 1998   Mimicry,aposematism and related phenomena in animals and plants. Bibliography 1800-1990. Prague,Vesmír, 296 pp. 1999   Hlavou dolů. Praha, Vesmír, 254 pp. 2000   Příroda a kultura, svět jevů a svět interpretací. Praha, Vesmír, 280 pp. 2000   Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy - mimetismus v přírodě a vývoj jeho poznání. Praha, Vesmír, 186 pp.(anglická verze se připravuje) 2001   Mír s mloky.Praha, Vesmír a Evropský knižní klub, v tisku.
Články a stati: 1989   Deutung der belebten Natur im Spiegel der Gesellschaftsstruktur. Mitt.Österr.Ges.Gesch.Naturwiss. 9(3-4): 7-10. 1989   Vorkommen, Morphologie und Evolution der Augenmuster in der Flügelzeichnung der Familie Sphingidae. Zool.Jahrb.Syst. 116:217-254. 1992   Mimikry und verwandte Erscheinungen. Europ.Journ.Semiotic Stud. 4 (4): 693-697. 1994   (spolu s H.Verhoogem):Adolf Portmann. Kritisch Denkerlexicon 17:1-15 (A.J.Achternhuis ed.) Houten,Zaventem, nakl. Bohn, Stafleu, van Loghum. 1997   Zoological evidence for the intencional falsification of the travel reports of Christopher Columbus. Mitt.Österr.Ges.Wissenschaftsgesch. 17: 185-186. 1997   Kapitoly o Portmannovi. Scientia et Philosophia 7:3-37. 1999/2000   Jazyk vědy a polární myšlení. Kritický sborník 19: 26-31.
Poezie: 1986   Kartografie. Vídeň, Alfa. 1994   Kaligrafie. Praha, Gryf. 1998   Holografie. Praha, Gryf.
Román: 2002   Opšlstisova nadace. Brno, Petrov, v tisku.